GIIS
กิจกรรมของเรา งานสัมนาต่าง ๆ และรายละเอียดอื่น ๆโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว...เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน นั่นคือ หัวใจของโครงการต่างๆ ของ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกับศักยภาพ และความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ รวมทั้งความผาสุกของสังคม ตัวอย่างเช่น การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการ ผลิต การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs และ Clean Technology การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Green Productivity) การออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (Eco Design – Eco Product) การให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ฉลากเขียว (Green Label หรือ Eco-Label) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA) การลดมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเชิงรุกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อพัฒนาให้การประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น


ปฏิทินกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประกวดออกแบบโล่อุตสาหกรรมสีเขียว

2016-04-04


ขอเชิญชวน ร่วม “ประกวดออกแบบโล่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 และระดับที่ 5” อุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน

สามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
>>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<<
>>>หลักเกณฑ์การสมัคร<<<
>>>โบร์ชัวใบสมัคร<<<


ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 22 เมษายน 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

2016-03-17


GREEN INDUSTRY FORUM2016 มาแล้วครับ :)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน :)
มาแล้วโอกาสดีๆ สัมมนาโดนๆ ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด!!!!

โอกาสดีๆ แบบนี้ทางโครงการไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสในครั้งนี้ ภายในงานสัมมนาท่านจะได้พบกับวิทยากรที่เชียวชาญและพร้อมที่จะให้แนวคิดใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทรนด์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค และความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น
{{{GREEN CEOs}}}}}
{{{GREEN MARKETING}}}
{{{NEXT STEP...GREEN SOCIETY TO FUTURE}}}

พบกันในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชเทวี2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/folderview?id=0B5tFGO1tlRQ7cGx4TUE0MUZxdnc&usp=sharing

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

‼️‼️ที่นั่งมีจำนวนจำกัด‼️‼️

ท่านใดสนใจสามารถสำรองที่นั่ง โดยการ
กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มยืนยันเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ส่งมาที่ ittisakji@gmail.com

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
085-1143038 (อิทธิศักดิ์)
089-1236658(ธัญญ์ฐิตา)
085-9191445(จุฑามาศ)
ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
โทร 02-7273942

#สัมมนา #สัมมนาฟรี #อุตสาหกรรมสีเขียว

พบกันน่ะครับ